Det finns tre typer av färgkänsliga celler, tappar, i näthinnan. Var och en är av dessa är känslig för olika våglängder, motsvarande blått, grön och rött ljus. Alla andra färgen man ser är en blandning av dessa tre. Vid färgblindhet fungerar antingen någon eller några av dessa celler sämre eller saknas helt. 

Färgblindhet är ärftligt och hos män uppstår det om X-kromosomens anlag för färgseende är skadat. För att det ska uppstå hos kvinnor måste båda X-kromosomernas anlag vara skadat. 

Hur vanlig är det med färgblindhet?

– Färgblindhet är vanligare hos män än hos kvinnor. 5 till 8 procent av männen och ca 0,5 procent av kvinnorna, säger Ruben Kreku, ST-läkare på Ögonkliniken på Sunderby sjukhus.

Vilken typ av färgblindhet är vanligast?

– Att inte kunna skilja på rött och grönt är den vanligaste medfödda färgblindheten.

Vilken typ av färgblindhet är ovanligast?

– Den ovanligaste är inte kunna se färg utan enbart se svart och vitt.

Vad kan man göra om man är färgblind?

– Vi kan inte bota färgblindhet idag, men det brukar inte påverka livskvaliteten. Det finns glasögon och linser som kan hjälpa, genom att filtrera ljusets våglängd.

Hur testar man färgblindhet?

– Det finns flera tester för att undersöka färgsynen. Det vanligaste heter Ischihara’s test för färgblindhet. Undersökningen är enkel och går relativt fort. Det man behöver göra är att läsa vilka siffror som står skrivna i färgprickarna. Om man inte ser siffrorna är man sannolikt färgblind. Medfödd färgblindhet påverkar båda ögonen är sällan relaterat till någon allvarlig bakomliggande sjukdom, säger Ruben Kreku.