De senaste månaderna har ett antal incidenter inträffat med gasdrivna fordon över hela landet. I Norrbotten är det långt mycket mindre sådana fordon i trafik än i södra Sverige. Det rullar drygt 40 000 gasdrivna personbilar på svenska vägar men bara 388 i Norrbotten. En aktör som använder sig av biogas är Luleå lokaltrafik, LLT.

– LLT har ju gasbussar och sedan har kommunen också gasbilar. All tankning sker på LLTs område och där har vi haft övningar och gått igenom tankstationen, riskerna och bussarna med deras avstängningskranar, säger Patrik Juhlin som är brandinspektör på räddningstjänsten i Luleå.

Patrik Juhlin säger att biogasanvändning i mångt och mycket fortfarande är i sin linda. Och det är därför svårt att från räddningstjänstens håll fastställa särskilda rutiner vid olyckor. Ett gasfordons tank kan explodera eftersom det är högt tryck, och lättantändlig gas inuti. Men gastankarna har en så kallad smältsäkring. Vid höga temperaturer smälter den säkringen och låter gasen pysa ut, så att tanken inte ska explodera. Patrik Juhlin känner sig trygg i att räddningstjänsten har den kunskap som krävs om olyckan är framme.

– Det har inte skett några incidenter i Luleå kommun så vitt jag vet. Men vi läser på om det och vi övar så att vi ska kunna ta hand om situationen om något skulle inträffa. Gasen är brännbar och kommer den ut ur tanken på ett felaktigt sätt kan det bli ett häftigt förlopp. Det är ett lite outforskat område. Men i övriga världen har det ibland blivit våldsamma scenarier, det blir som en blåslampa, säger han.