Norrbottens Media har tidigare skrivit att rullskidbanan blir 2,5 miljoner kronor dyrare än beräknat. 

Exakt hur rullskidbanan ska finansieras är än så länge oklart då skriftliga avtal saknas. Kommunalrådet Gunnar Selberg (C) har tidigare sagt till Norrbottens Media att en muntlig överenskommelse finns med LKAB om att finansiera hela rullskidbanan. 

LKAB menar dock att det finns ett giltigt avtal med kommunen om bolagets intrång i det rörliga friluftslivet och att kommunen själva avgör vad de pengarna ska gå till. 

Artikelbild

| Rullskidbanan byggs på Matojärvi och kostar 9,5 miljoner kronor istället för sju.

– När vi träffade LKAB sa jag att jag förväntar mig att LKAB att de betalar rullskidbanan och att den kostar 15 miljoner kronor. I efterhand har det sagts att det finns tio miljoner kronor sedan tidigare för insatserna kring Matojörvi och de menar att de pengarna ska täcka även rullskidbanan, säger Selberg. 

Selberg säger att det under samtalet med LKAB var specifikt finansieringen av rullskidbanan som diskuterades och inte att det skulle finansieras inom den redan avtalade ersättningen. 

– Jag tycker att det var otydligt från deras sida men att rullskidbanan skulle vara en del av det rörliga friluftslivet är en gråzon. Jag vet inte om det har blivit ett missförstånd men det är klart att LKAB kan säga att det var pengarna för rörligt friluftsliv de menade. Det är inget jag kan bestrida men det var inte vad vi sa då, säger Selberg. 

De saknade 2,5 miljoner kronorna ska enligt Selberg tas från en ersättningssumma på fem miljoner kronor i ersättning för att länken inte återställs och inte från den redan avtalade ersättningen. 

Att använda hälften av de fem miljonerna kommunen kan kompenseras för länken menar han inte behöver politisk förankring.   

– Det kan man kanske tycka, men det är extrapengar vi förhandlade till oss. Länken var en del av infrastrukturen för skidområdet så nu la vi pengarna på rullskidbanan som är en del av samma struktur, säger Selberg. 

Hur de tio miljonerna LKAB redan har avtalat med kommunen om ska användas bör föregås av ett politiskt beslut enligt Selberg. 

– Det bör föregås av en dialog och att det är klart att det ska vara en politisk process, säger Selberg. 

LKAB varken bekräftar eller dementerar uppgiften om en extra ersättning på fem miljoner kronor utöver den avtalade ersättningen.  

– Ersättningsfrågor tar vi direkt med kommunen och frågan hanteras som vanligt i den övergripande styrgruppen, skriver informationschefen Anders Lindberg i ett mejl.