Fåglarna i USA och Kanada är i dag 2,9 miljarder färre än för 50 år sedan. Det menar en grupp forskare, som sammanställt en stor studie som publicerats i den ansedda tidskriften Science.

I studien framkommer att tolv arter står för 90 procent av den totala minskningen, däribland sparvar, skogssångare, trastar och finkar.

Ken Rosenberg, en av forskarna bakom studien, menar att människans exploatering av landområden med modernt jordbruk är en av anledningarna. Bland annat eftersom bönder använder bekämpningsmedel som dödar insekter som fåglarna äter.

Vi ser samma sak hända över hela världen, intensifieringen av jordbruket och användandet av landområden sätter press på fåglarna, säger han till AFP.

Studien, som tros vara den största i sitt slag, har i huvudsak använt sig av två tillvägagångssätt för att få fram siffror över fågelpopulationen.

Dels har man låtit en stor mängd volontärer rapportera in fågelobservationer över lång tid, dels har information samlats in från 143 radarstationer som följt fågelflockar runt om i Nordamerika.

Två fågelarter går faktiskt emot trenden. Antalet änder och gäss har ökat under de fem decennierna.