Leif-Ivan Karlssons planer på att flytta hotellbåten M/S Birger Jarl från Stadsgårdskajen vid Slussen i Stockholm till Norra hamn i Luleå ser ut att gå om intet. Han väntar fortfarande på att få ett besked från Luleå kommun.

– Det är skandal, man struntar fullständigt i det och sen har man inte hört av sig. Vi håller på att leta andra utvägar, de har varken sagt bu eller bä, säger entreprenören Leif-Ivan Karlsson som äger M/S Birger Jarl.

Hotellbåtar bör inte få bygglov för att ligga vid kaj i Norra hamn, enligt förslaget till ny detaljplan för Norra hamn som stadsbyggnadsförvaltningen nyss presenterat.

Artikelbild

| Leif-Ivan Karlsson häpnar över att hotellbåtar inte ska få bygglov för att ligga vid kajen i Norra hamn. "Väldigt konstigt" säger han.

I detaljplanen räknas upp exempel på verksamheter som är olämpliga att ge arrende och bygglov i Norra hamn. Som olämpligt räknas varaktigt eller tillfälligt boende, hotell, vandrarhem, kontor eller industriverksamheter som oljevarv och containerterminaler.

– Det är ju konstigt, säger Leif-Ivan Karlsson förvånat.

– Jag trodde att Luleå skulle bli glad att bli erbjuden studentboende och lite billigare sommarboende. Det är ju väldigt konstigt, det förvånar mig att man ens tänker så, fortsätter han.

Till det som räknas som lämpligt att kommunen beviljar bygglov för i Norra hamn hör bryggor, turbåtstrafik, mindre gästhamn för småbåtar, restaurang och café samt försäljning från båtar.

Artikelbild

| Ritningen var M/S Birger Jarl skulle bli stationerad i Norra hamn, Luleå.

– Det är så som det redan är, det är bara det att det ges möjlighet till permanenta bygglov, säger planarkitekt Karin Geijer på stadsbyggnadsförvaltningen.

Bistro bar & brygga har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut i januari nästa år. Då går det inte längre att bevilja en förlängning, eftersom tidsbegränsade bygglov bara får ges i 15 år när bygglovet strider mot gällande plan. Men om detaljplanen ändras, så som nu föreslås, blir det möjligt att ge BBB ett permanent bygglov.

Artikelbild

| Kajen vid hamnmagasinen i Norra hamn måste förstärkas, om fler restaurangbåtar eller flytbryggor ska kunna få plats där. Det har utredningen som kommunen låtit göra visat.

Kommunen styr vilka som får etablera sig i Norra hamn, eftersom man är markägare.

– Det blir en prövning från fall till fall vilka kommunen väljer att upplåta plats till, säger Karin Geijer.

För att bevara kontakten och utblicken över vattnet anges att båtar ska placeras med fören eller aktern mot kaj. Vidare att permanenta konstruktioner som placeras på vattnet i Norra hamn ska ha marin karaktär.

M/S Birger Jarl passar inte in i Norra hamn.

– Enligt planförslaget skulle den inte få plats, den skulle ta flera platser i anspråk och även ha en negativ påverkan på stadmiljön, säger Karin Geijer om M/S Birger Jarl.