Regionen ska spara och förra veckan rapporterade vi om att man avvecklar en ambulans i Luleå. Det som försvinner är en extraresurs som är till för sjuktransporter mellan sjukhusen på kusten.

Nedskärningen fick Ambulansförbundet att regera då Region Norrbotten inte kallat förbundet till förhandling.

 – De har rundat oss och kallar oss till förhandling i frågan, säger Henrik Johansson, ordförande i Ambulansförbundet.

Artikelbild

| Region Norrbotten anmäls till Myndigheten för samhällsskydd och till Socialstyrelsen.

Man kommer också att stämma Regionen, skadeståndet ligger på mellan 30 000 kronor och 60 000 kronor, enligt Johansson.

Dessutom anmäls nedskärningen till Myndigheten för samhällsskydd och till Socialstyrelsen.

–  Det är inte gjort någon risk- och konsekvensanalys av nedskärningen och vi bedömer att det kommer att drabba Boden och Luleå, ja, hela Norrbotten. Beredskapen är på många håll redan eftersatt.

Region Norrbotten skriver i ett mejl att anledningen till att man inte förhandlat men Ambulansförbundet är att man inte kommit så långt i arbetet. 

Artikelbild

| Ambulansförbundets ordförande Henrik Johansson: "Regionen har rundat oss."

Angående risk- och konsekvensanalys skriver Regionen att man gjort en för Luleå-Boden, och att det nu även ska ske i Kalix och i Piteå. Analysen sker i samarbete med de fackliga organisationer där majoriteten av medarbetarna är anslutna, enligt Regionen.

Regionen skriver också att man i nästa vecka ska värdera risk- och konsekvensanalyserna och därefter fatta beslut om hur vi går vidare. 

Enligt Region Norrbotten är det först efter att utvärderingen är gjord som det kan  bli aktuellt med eventuell förhandling.