Personal och studenter vid Luleå tekniska universitet står inför flera omflyttningar på campusområdet de kommande åren, provisoriska lokaler och förtätningar blir nödvändiga för att lösa lokalsituationen. Fukt- och mögelskador har konstaterats i F-husets ytterväggar och tak, vilket fått universitetets ledning att bestämma sig för att snarast lämna byggnaden.

– Akademiska Hus har gjort en stor utredning under våren som man presenterat för all personal veckan före midsommar, berättar universitetsdirektör Staffan Sarbäck. 

LTU kommer att flytta ut från F-huset men till dess ersättningslokaler är på plats har man vidtagit flera försiktighetsåtgärder, justerat ventilationen och utökat städningen av lokalerna berättar han vidare.

Artikelbild

| Det kommer att bli fler sådana paviljonger på campusområdet. Akademiska Hus har ställt upp paviljonger som ersättning för lokalerna som evakuerats i D-huset.

Fastighetsägaren, Akademiska Hus, blir tvungen att ordna med nya arbetsrum för personalen i F-huset. Planen som diskuteras är fler paviljonger, samma typ av lösning som man redan ordnat med för personalen som tidigare satt i D-huset, som evakuerades i vintras. På parkeringen mellan C-huset och Porsöhallen står nu en tre våningar hög vit paviljong där personalen från institutionen för hälsovetenskap ska få rum. Inflyttning pågår. 

– Parkeringarna på baksidan av F-huset kommer att försvinna och ersättas av paviljonger, säger Staffan Sarbäck.

Det handlar om 400 personer som måste beredas nya arbetsrum. Staffan Sarbäck berättar vidare att LTU planerar att lämna C-huset, eftersom universitetet inte längre har någon undervisning där, bara laboratorium. I C-huset har också studentkårerna sin klubb, Stuk, och studentidrotten Stil sina lokaler. 

Akademiska Hus planerar att bygga ett helt nytt hus i D-huskvarteret, vars äldsta delar är från början av 1970-talet. I D-huskvarteret finns också byggnader från 1996, däribland Aula Aurora. LTU är inte intresserade av att aulan bevaras klargör Staffan Sarbäck, däremot har universitetet behov av en aula. 

Artikelbild

| I det rosa C-huset på campus har studentkårerna sin nattklubb Stuk.

– Hyreskontraktet går ut 2022, säger Staffan Sarbäck. 

Akademiska Hus vill bygga högre hus i D-huskvarteret än vad den nuvarande detaljplanen tillåter och därför pågår en process hos kommunen för att ändra detaljplanen, så att det ska bli möjligt att bygga fem våningar i kvarteret. Teoretiskt kan nya D-huset bli cirka 50 000 kvadratmeter stort, varav LTU har behov av cirka 30 000 kvadratmeter. Ett nytt D-hus kan tidigast stå inflyttningsklart i början av 2024.