Mikael Lekfalks avtal med Resultatfabriken Consulting ifrågasattes hårt och under fredagen kom beskedet att kommundirektören får sparken.

Men den samlade oppositionen i Luleå låter sig inte nöjas med det. I stället kräver de att den sparkade kommundirektören deltar vid kommunstyrelsens sammanträde på måndag.

– Jag vill veta hur konsultfakturorna ser ut, hur avtalet skrevs och vad Niklas Nordström har känt till? Han och Mikael Lekfalk är ju ”skrivbordsgrannar”, säger Thomas Söderström apropå att det socialdemokratiska kommunalrådet har sitt kontor vägg i vägg med kommundirektören.  

Artikelbild

| Kommunalråd Niklas Nordström (S) har tidigare uppgett för Norrbottens Media att han inte har haft någon kännedom om Mikael Lekfalks konsultavtal.

Thomas Söderström har svårt att tro att Nordström inte hade någon vetskap alls om Lekfalks avtal med Resultatfabriken Consulting, som har gällt sedan i juni 2018.

– Om inte kommunalrådet har koll på vad kommundirektören gör under så lång tid, funderar jag över hur kontrollen går till? Niklas Nordström bär ansvaret för kommundirektören, är den som på sätt och vis anställer honom. Därför borde Nordström ha haft avstämningar ofta med Lekfalk om vad han gör under veckorna.  

Thomas Söderström menar också att det är av stort intresse för oppositionen att veta hur kommunstaben hushåller med sina resurser i dessa spartider, inte minst när exempelvis barn- och utbildningsnämnden (där Söderström sitter som ledamot) genomgår tuffa besparingar.

– Tydligen fanns ett stort ekonomiskt utrymme för konsulten, pengar som hade kunnat fördelas till andra förvaltningar som knappt klarar av att bedriva sina kärnverksamheter.

Artikelbild

| "Det är uppenbarligen bristande rutiner i systemet. Styrningen har inte fungerat nu – och ansvaret ligger på Niklas Nordström", säger Thomas Söderström (L).

Nu vill Thomas Söderström och övriga i opposition ha svar på sina frågor. 

– Det är uppenbarligen bristande rutiner i systemet. Styrningen har inte fungerat – och ansvaret ligger på Niklas Nordström. I så fall kan det få konsekvenser för hur vi i opposition ser på hur kommunen styrs.  

Även Per Göransson, Sverigedemokraternas gruppledare, antyder att kommunalrådet måstye ha haft kännedom om avtalet.

– Det faller på sin orimlighet att Niklas Nordström inte visste något om detta. Om Mikael Lekfalks konsult har besökt Luleå, borde han ha sett karl’n, säger han.

Per Göransson tycker inte att avgångsvederlaget till Lekfalk kan betalas ut överhuvudtaget.

– Till att börja med helt oacceptabelt att betala ut det innan polisutredningen är slutförd. Men egentligen borde inte Mikael Lekfalk ha en krona. Om han hade någon ryggrad, borde han tacka nej. Han har ju erkänt att han har gjort fel, förtroendet för honom har brustit helt, säger Per Göransson.

Fotnot: Vi har förgäves sökt kommentarer från Niklas Nordström (S). Kommunalrådet har i mejlväxling uppmanat oppositionen att själva ta kontakt med Mikael Lekfalk, som därmed inte närvarar vid kommunstyrelsens sammanträde på måndag.