Branschorganisationen har varit i kontakt med svenska rederiet Stena Bulk, som äger den brittiskflaggade oljetankern, och följer myndigheternas arbete med att få Iran att släppa besättningen och fartyget.

Vi har ett gemensamt mål. Att det ska lösa sig för de ombordanställda, så att de känner sig trygga och säkra, och att myndigheter ska samverka i större utsträckning internationellt, så att vi får en säkrare handel, säger Rikard Engström.

Han ser besättningen och rederiet som offer i ett politiskt spel. Situationen riskerar att påverka hela branschen:

Orosmoln som det här gör att man är mer beredd, mer försiktig, att man saktar ner logistiken, får mer kostnader. På lite längre sikt kan orosmomenten leda till att man inte trafikerar på det sätt man gör i dagsläget. Det är ett hot mot frihandeln att man inte kan åka fritt på internationellt vatten, så som man gjort här, säger Rikard Engström.
TT: Vad bör svenska regeringen göra?
Man måste samverka på internationell nivå. Det här är inte ett svenskt problem, utan ett internationellt problem, säger Rikard Engström.