Han har tidigare till exempel skrivit om järnvägsolyckan i Nattavaara år 1900 i kortromanen ”Agnes” och i en annan bok kärleksfullt berättat om Nordpilens drygt 80-åriga historia. Böckerna är rikt illustrerade, ty Bergsten berättar lika mycket med sitt bildmaterial som med sin text. Detta gäller i synnerhet hans nya bok ”Banans barn. Om att växa upp vid järnvägen”.

Boken är fylld med stora och unika foton av tåg, lokomotiv, stationshus, banvaktsstugor och järnvägsanställda.

”Banans barn” är mera självbiografisk än de tidigare böckerna. Bergsten berättar om sin far Erik som anställdes som banvakt 1936 och som sedan fortsatte i yrket på en rad orter i norra Sverige. Så småningom avancerade han till banmästare. Han gjorde flera prisbelönade uppfinningar som underlättade banvakternas slitsamma underhållsarbete.

Banvaktsstugorna på ett rum och kök var för små för en växande familj. De låg ofta isolerat och pappa Erik kunde få hämta barnmorskan med dressin. Jan föddes emellertid på Piteå BB som den yngste i en stor barnaskara. Då var Erik banmästare i Långträsk och huset låg nära järnvägsspåret. Den lille Jan, som ännu inte lärt sig gå, kröp en dag mot banan och höll på att bli överkörd av ett tåg men räddades i sista stund av mamma. Händelsen ser ut som en symbol för Jans livslånga intresse för järnvägar.

För den måttligt järnvägsintresserade läsaren kan de många förälskade tekniska beskrivningarna av tåg och stationer, ”det var ju så härligt detta lok”, bli tröttande. Men berättelserna med personlig bakgrund ger liv åt beskrivningarna, liksom speglingen av historiens gång.

De problematiska tysktågen, järnvägstrafikens avreglering, nedläggning av linjer, bilder av igenväxta spår och övergivna stationshus, det strävsamma arbete som Malmbanans Vänner lagt ned och skapat ett unikt järnvägsmuseum i Karlsvik utanför Luleå, skildringarna av allt detta ger boken läsvärde. Bergstens järnvägsböcker utgör ett stycke svensk kulturhistoria.

Man anar mellan raderna författarens sorg över svunna epoker, men kanske återkommer Bergsten med en ny bok om järnvägens ökande betydelse i dessa miljökatastrofernas tider med kommande begränsningar av bil- och flygtrafik.