Debatt Kenneth Backgård (SJVP) levererar ännu ett dråpslag för glesbygden. Tillsammans med Linda Frohm (M) och Nils-Olov Lindfors (C) vill Sjukvårdspartiet höja avgifterna för besök till sjukvården på regionfullmäktige den 12 februari. 300 kronor kommer det att kosta att söka vård och det för oss upp i topp i landet. Ett beslut som lägger ut kostnadsbördan på patienterna under omställningsarbetet i Region Norrbotten. En region där samtliga kommuner har en lägre medelinkomst än i riket och där skillnader mellan tätbebyggda områden och glesbygd syns särskilt. Höjda vårdavgifter slår hårdast ekonomiskt mot människor i Tornedalen och i inlandet vilket konsekvensutredning som utförts också visar.

 

Avgiften för sjukresa med taxi höjs, från 100 kronor per resa till 200 kronor och en höjd gräns i högkostnadsskyddet, med argumentet att styra över till kollektiva färdmedel som buss. Från hur många byar i Pajala kommun kan man åka buss in till hälsocentralen? Det mest kollektiva sättet att resa på här är genom samåkning i just taxi. Resultatet kommer bli att allt fler kör in med egen bil eller inte tar sig till vården alls när det frestar på ekonomin för hårt. 

 

Personer över 65 år är den grupp som använder sjukresa med taxi mest och har störst behov av att besöka vården. Det kommer nu att kosta 700 kr per besök på hälsocentralen mot tidigare 400 kronor för den som också behöver taxi. Nästan en fördubbling för människor som ofta lever på en låg pension och ofta bor utanför städerna. Där resan fortsätter att kosta när högkostnadsskyddet för besök uppnåtts.

 

I mitt tidigare ifrågasättande kring hur Kenneth Backgård och regionledningen försämrar för hälsocentraler i glesbygd genom förändrad ersättning, svarade regionråden att det ska vara lika för alla för att vården ska vara jämlik. Den som bor i Muoniodalen utan bussförbindelse och pga sjukdom inte kan eller orkar köra själv, finner liten tröst i att den nödvändiga taxiresan kostar lika mycket för den som bor i en stad med lokaltrafik. Lika för alla innebär inte att det är jämlikt när hur det är från början skiljer sig mycket åt. 

 

Okunskapen om glesbygdens förutsättningar är häpnadsväckande. Intresset för att säkerställa en jämlik tillgång till vård visar sig  återigen obefintligt när Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centern fortsätter genomföra förändringar som faktiskt gör vården mindre tillgänglig. Träffsäkert fortsatt mot människor på gles- och landsbygd och mot de med minst resurser. Tvärt emot det Vänsterpartiet eftersträvar, en jämlik vård för alla där hela Norrbotten ska leva.