Länsmedier rapporterar att Moderaterna i Kalix vill att en del av försörjningsstödet ska delas ut i form av checkar som bara kan användas till att köpa grönsaker, rotsaker och frukt. 

Den som lever på ekonomiskt bistånd är redan i dag kraftigt begränsad i sin frihet. Man får inte äga en bil, en bostad eller andra dyra saker, man får inte ha ett företag eller några besparingar. Tjänar man en krona dras nästan lika mycket av från försörjningsstödet. Det innebär att redan fattiga människor låses fast i fattigdom.

Granskningen är enormt långtgående och riskerar att tvinga folk till tidskrävande och förnedrande symbolhandlingar utan någon rimlighet. I tidigare uppmärksammade fall från andra delar av landet har socialtjänsten gått igenom en äldre kvinnas kylskåp och skafferi innan några pengar kunde beviljas.

Man ska förstås vara varsam med skattepengar, men den typen av kontrollerande beteende är en extremt långtgående integritetskränkning. Studier har också visat att kraven tillämpas godtyckligt: till exempel ställs oftare krav på inrikes än utrikes födda att söka arbete.

Förslaget om grönsakscheckar är ytterligare ett steg i en vilja att kontrollera människor. Moderaternas gruppledare i Kalix, Linda Frohm, säger till SVT: "Det handlar inte om att välja åt människor." Men det är precis vad det handlar om – Frohm och hennes grupp tror att de är bättre lämpade att bestämma vad fattiga människor ska äta.

I studier av bistånd till fattiga är resultaten att ovillkorade pengar är bättre än checkar på grönsaker, mat eller andra varor. Det gäller i Mexiko, Kenya, Malawi, Liberia och många andra ställen. Allting tyder på att de fattigaste, mest utsatta människorna i världen kan hantera ovillkorade pengar. Så varför skulle inte Kalixbor som lever på ekonomiskt bistånd göra det?

Det må vara onyttigt att äta för mycket chips, men det är ännu mer onyttigt med politiker som tar sig för mycket makt över andras liv.

Caspian Rehbinder

arbetsmarknadsansvarig på Timbro