Debatt Fastighetsbranschen bidrar, det byggs nytt och renoveras. Man kan väl inte annat än bli glad över de nyheter om planerade byggprojekt som publiceras i tidningarna. Vi ser befintliga och nya aktörer som vill bidra till att Norrbottens kommuner ska kunna växa och utvecklas.

 

Och det behövs fler bostäder – för alla. Tillgången till olika boendeformer och möjligheten att göra ett aktivt val av bostad är en förutsättning för en positiv lokal och regional samhällsutveckling.

 

Fastighetsföretagare har en viktig roll i arbetet med att skapa bra boenden, goda arbetsplatser, trygga miljöer och hållbara handelsplatser. Tillgången på funktionella och ändamålsenliga lokaler är också den av vital betydelse för näringslivets utveckling på orten. Men ansvaret för att driva den lokala tillväxten vilar inte främst på fastighetsföretagare och näringsliv, det kräver politisk vilja.

 

Beslutsfattarna måste våga ifrågasätta gamla modeller och testa nya lösningar. De ekonomiska stöden och bidragen som går direkt till hushållen behöver ses över och göras tillgängliga för fler, annars riskerar städerna och näringslivet att gå miste om den potential som finns när människorna har ett hem att söka trygghet i och ett arbete att gå till.

 

Växande städer kräver fler bostäder och hyresboendet är en boendeform som erbjuder flexibilitet, service och trygghet som ingen annan. Fastighetsföretagare runt om i landet är beredda att utifrån affärsmässiga grunder ta ansvar som de långsiktiga samhällsutvecklare och samhällsnyttiga aktörer de förväntas vara, bara förutsättningarna finns