Regeringen har lämnat otillräckliga besked när det gäller ökningen av anslaget till försvaret. En viktig fråga som måste lösas i närtid är finansieringen för mönstring och prövning av värnpliktiga. Utan tillräcklig kapacitet för detta kan inte värnpliktskullarna öka i den takt som föreslagits. 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) mönstrar, skriver in och kallar till grundutbildning med värnplikt. Detta sker vid två de två prövningsenheterna i Stockholm och Malmö. TRM:s två prövningsenheter har idag enligt egen redovisning ett kapacitetstak på cirka 27 000 prövningar per år, ska TRM genomföra fler prövningar behöver myndigheten etablera ytterligare en prövningsenhet någonstans i Sverige. Att etablera och färdigställa en ny prövningsenhet tar två år. 

Försvarsberedningens har föreslagit att antalet värnpliktiga ska öka och Försvarsmakten har redan påbörjat den ökningen. Fler värnpliktiga innebär att mängden prövningar hos TRM ökar kraftigt. Antalet mönstringar och övriga prövningar till bland annat Polismyndigheten, som också hanteras av TRM, kommer överstiga 27 000 stycken redan år 2021. Med andra ord behövs en ytterligare prövningsenhet etableras.

Enligt TRM:s generaldirektör kostar en ny prövningsenhet cirka 70-80 miljoner per år. I den av regeringen föreslagna och av riksdagen antagna budgeten finns inga pengar för en ny prövningsenhet. Ska TRM kunna fullfölja sina åtaganden mot bland annat Försvarsmakten måste myndigheten redan i vårändringsbudgeten 2020 få cirkaa 20 miljoner för att kunna starta en till prövningsenhet. 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) var själv på plats i Karlstad nyligen och besökte TRM. Han är väl medveten om problematiken och vilka konsekvenser som väntar om inte ytterligare resurser tillskjuts.

Om TRM inte får medel för en ny prövningsenhet kommer inte Försvarsmakten att få tillräckligt många värnpliktiga de kommande åren. Målet med fler soldater i Försvarsberedningens rapporter har då redan havererat. Det kan vi moderater aldrig acceptera. Regeringen måste agera snabbt, redan i Vårändringsbudgeten. Står regeringen och Peter Hultqvist upp för Försvarsberedningens slutsatser eller är det bara tomma ord?

Pål Jonson (M)
Försvarspolitisk talesperson

Jörgen Berglund (M)
Ledamot av riksdagens försvarsutskott